Välj en sida
Koncept illustrationer till Husqvarna

Koncept illustrationer till Husqvarna

Koncept illustrationer till Husqvarna

En av fördelarna med illustrationer är att man kan visualisera koncept och idéer som ännu inte realiserats. Det är dessutom enkelt att reglera hur generellt eller specifikt bildinnehållet ska vara. Med andra ord – perfekt för att presentera idéer eller för att sälja in projekt!

Här är några konceptbilder ur en serie framtidsvisioner Lumumma infodesign leverat till Husqvarna under 2016. Illustrationerna är relativt generella och lämnar utrymme för tolkningar och för vidareutveckling. Bilderna är illustrerade i 3ds max och innehållet kan återanvändas till fler vyer eller bearbetas igen. Bilderna visar tänkt produktionsflöde 2020, idéer kring spårbarhet, automatisering av lackeringen och semi-automatisk montering/assembly.

INFO & LÄNKAR

3d-visualisering verksamhet

3d-visualisering verksamhet

3d-visualisering verksamhet

Att visualisera trender och mätdata på informationsskärmar är ett sätt att få visuell överblick över verksamheten och de viktigaste parametrarna.

Den här verksamhetsgrafiken är visualiserad i 3d och visar Husqvarnas lackeringsanläggning i kombination med statistik i realtid. Det visuella IT-systemet har MIBA Industriteknik AB i samarbete med Lumumma infodesign tagit fram åt Husqvarna Group. Informationsgrafik som denna gör det möjligt att presentera verksamheten på ett lättöverskådligt sätt för anställda såväl som kunder och besökare.

INFO & LÄNKAR

Pin It on Pinterest