Viljemattan

En lekmatta designad för att utforska individens vilja och stärka dess förmåga att uttrycka sina gränser. 

Tillsammans kan vi skapa en mötesplats som säger och visar att:

En graf med fem ballonger i snöre

Glädje har ett värde

Värdet av glädje mäts sällan i pengar, trots att det finns givna kopplingar mellan glädje och resultat. Glädje ökar trygghet, kommunikation och kreativitet. Arbetsglädje ger friskare medarbetare som stannar längre.

Olikheter berikar

Olikheter finns vare sig vi vill kännas vid dom eller inte. En framgångsrik grupp förstår värdet av olika perspektiv. Genom att välkomna olikheterna som en del av helheten kan vi skapa starka grupper och berikande möten.

En hjärna som sprakar med energi

Paus är kraftfullt

De bästa idéerna kommer oftast inte när man är fokuserad utan släpper taget på väg till kaffemaskinen, i samtal med kollegor eller på en kort promenad i naturen. Paus ger återhämtning för hjärnans kognitiva förmågor och ökar välmåendet.

Gemenskap ger framgång

Det behövs ingen spåkula för att förutsäga gemenskapens positiva påverkan på en grupp. Gemenskap skapar en öppnare atmosfär vilket leder till framgångsrikare kommunikation, ökad kreativitet och resiliens i gruppen.

Pin It on Pinterest

Secured By miniOrange