Föreläsningar

Släpp loss pausens kraft

En inspirationsföreläsning med Anna Sköld som hjälper dig att:

  • Släppa loss kraften i pausen
  • Öka medvetenheten om social hållbarhet
  • Förstå lönsamheten i glädje och gemenskap.
  • Förstå olika typer av pauser och dess evidensbaserade effekter.
  • Hjälper dig hitta nya vägar för att bli en mer attraktiv mötesplats eller arbetsplats.

Paus ingår i priset.

Hållbar kreativitet

En inspirations föreläsning med Anna Sköld som hjälper dig att:

  • Värna om din eller dina medarbetares kreativitet.
  • Förstå vad som hämmar och främjar kreativitet.
  • Skapa en pauskultur som gynnar kreativitet.
  • Få tips om praktiska verktyg för att upprätthålla ett högt flöde och vara inspirerad under lång tid.

Paus ingår i priset.

Workshops

En kreativ atmosfär

Låt dina medarbetare, styrelsemedlemmar eller  få uppleva hur deras egen kreativitet kan vecklas ut och flyga fritt med workshopen ”En kreativ atmosfär”.

Paus ingår i priset.

Omedelbar självinsikt

Den som har kunskap har makt. Och då kan du tänka dig vad som händer en grupp där individerna har självinsikt. Behöver din arbetsgrupp lära sig se sina egna, varandras och gruppens styrkor? Den här otroligt effektiva och utmanande workshopen med Anna Sköld ger praktiska verktyg som fungerar på både individnivå och på gruppnivå.

Paus ingår i priset.

Rådgivning

Rådgivning

Är du chef eller sitter i styrelsen för ett bolag eller organisation som vill skapa ett bättre arbetsklimat och välmående blomstrande medarbetare? Vill du ha inspiration för hur du kan förbättra ditt arbetsgivarevarumärke?

Boka in ett möte med Anna Sköld och få inspiration, utmaning och råd för just din mötesplats. Kombinera gärna med en workshop eller föreläsning.

Workshops

Våra olikheter

Nu kan du boka workshopen ”Våra olikheter” som utforskar individernas olikheter i gruppen och se hur förmågor och oförmågor kan användas till er fördel.

Paus ingår i priset

Intresseanmälan föreläsning, workshop eller rådgivning(ej bindande)

14 + 10 =

Pin It on Pinterest

Share This
Secured By miniOrange