Inspiration for using the app

Use the app in any way that makes you feel good! Your emotions will tell you if you are benefiting from the thought you’ve chosen. Feelings of joy, fun, ease, love, relief, freedom, and appreciation are indicators of thoughts that resonate with you.
If the thought you’ve chosen makes you focus on something you lack, that brings you down or that activates feelings of desperation, anger, frustration, or hopelessness – just choose another thought!

Tip No. 1: Start with a picker under the “Appreciation” heading, for thoughts about things that are already going well in your life, or that you already feel good about. Appreciating what you already have feels good, and drawing your attention to the good stuff will reinforce that feeling!

Tip No. 2: If the thought brings out a negative emotion, choose a general thought about a topic instead of getting into the details.

Tip No. 3: Choose a thought that will give you even a little feeling of relief. Many baby-steps in the direction of relief can take you a long way!

Tip No. 4: Choose a mind-blowing thought and think about how you’d feel if it was true. Imagine what your life would be like!

Tip No. 5: Try someone else’s thought for a week or two, and see how it feels. Mirror the thoughts of someone who is successful in an area that you would like to feel better about. Ask yourself: What kinds of thoughts would he or she think about this?

Tip No. 6: Allow yourself to think big; fantasize, imagine and dream for the fun of it – not necessarily to change anything or make any of it happen.

Inspiration för användning av appen

Använd appen på ett sätt som får dig att må bra! Dina känslor kommer att tala om för dig om tanken du har valt är till nytta för dig. Känslor av glädje, tillfredsställelse, nyfikenhet, lätthet, lättnad, kärlek, frihet och uppskattning är tecken på att tanken harmonierar med dig! Om tanken du valt får dig att fokusera på någonting du saknar, som får dig på sämre humör eller aktiverar känslor av desperation, ilska, frustration och hopplöshet – välj en annan tanke!

Tips nr. 1: Börja med en sorteringslåda under rubriken ”Appreciation” (Uppskattning) för tankar som hjälper dig att uppskatta saker som redan går bra i ditt liv, eller som du redan har positiva tankar om. Att uppskatta det man redan har eller redan är känns bra, och din uppmärksamhet förstärker känslorna ytterligare!

Tips nr. 2: Väcker ämnet negativa känslor? Välj en generell tanke om ett ämne istället för att gå in på detaljer.

Tips nr. 3: Välj en tanke som ger dig en känsla av lättnad, hur liten den än är. Många små tankar som ger lättnad eller lindring kan ge stora resultat!

Tips nr. 4: Tillåt dig själv att drömma stort, fantisera och föreställa dig för KÄNSLANS skull. Inte nödvändigtvis för att förändra något, eller för att få någonting att hända.

Tips nr. 5: Prova någon annans tanke för en vecka eller två, och se hur det känns. Finns det någon du beundrar inom ett område, vars tankar du kan kopiera? Fråga dig själv: Hur skulle hen tänka om det här?

Inspiración para usar la aplicación

¡Utiliza la aplicación de forma que te haga sentir bien! Tus sentimientos te harán saber si el pensamiento elegido te beneficia. Sentir alegría, diversión, tranquilidad, amor, alivio, libertad y gratitud indica que has elegido pensamientos con los que te identificas.
Si el pensamiento que has escogido te hace centrarte en alguna carencia, algo que te deprime o que desencadena una sensación de desesperación, ira, frustración o desesperanza… ¡elige otro pensamiento!

Consejo n.º 1: comienza seleccionando un recuadro del tema Gratitud para crear pensamientos relacionados con aspectos que ya te van bien en la vida o respecto a los que ya te sientes bien. Agradecer lo que ya tienes te hace sentir bien. ¡Y fijarte en las cosas buenas reforzará esa sensación!

Consejo n.º 2: si el pensamiento desencadena una sensación negativa, elige un pensamiento genérico acerca de un tema, en lugar de entrar en detalles.

Consejo n.º 3: elige un pensamiento que te haga sentir alivio, por poco que sea. ¡Muchos pasitos encaminados hacia el alivio pueden llevarte muy lejos!

Consejo n.º 4: elige un pensamiento sensacional, y piensa en cómo te sentirías si fuera cierto. ¡Imagina cómo sería tu vida!

Consejo n.º 5: prueba con el pensamiento de otra persona durante una semana o dos, a ver cómo te sientes. Intenta reflejar pensamientos de alguien que tenga éxito en un ámbito en el que te gustaría sentirte mejor. Pregúntate qué tipo de pensamientos tendrá esa persona respecto a ese ámbito.

Consejo n.º 6: permítete pensar a lo grande. Fantasea, imagina y sueña solo por diversión; no necesariamente para cambiar algo, ni para que ocurra nada en concreto.

Pin It on Pinterest

Share This