Eyeful Inspiration Cards Support

Eyeful FAQ

Can I use the app on my iPad?
Yes, but the app is designed for iPhone.

Is the application available in my language?
The app content is in English and Swedish only.

How do I change language?

1. Double click on the home button and shut down the app from there

2. Go to Settings and scroll down to Eyeful

3. Change language

4. Start the app as normal

Why should I log in to Facebook on the advise page?
To get personalized notifications when you have scheduled reminders and to provide us with Facebook insights!

How do I set up a printer?
You need a printer that supports AirPrint or a program like FingerPrint installed on the computer connected to the printer.

I can’t find the answer to my question here; who do I contact?
For inquiries regarding support or app development, please send an email to: stefan.nilsson@lumumma.se
For inquiries regarding images, design and marketing, please send an email to: anna.skold@lumumma.se

Vanliga frågor om Eyeful

Kan jag använda appen på min iPad?
Ja det går bra, men appen är designad för iPhone.

Finns appen på mitt hemspråk?
Appens innehåll finns endast på Engelska och Svenska.

Hur byter jag språk?

1. Dubbelklicka på hemknappen och stäng ner appen där

2. Gå till Inställningar och skrolla ner till Eyeful

3. Byt språk

4. Starta appen som vanligt

Varför ska jag logga in på Facebook på “Tyck till”?
För att få personliga påminnelser och för att förse oss med Facebook statistik.

Hur gör jag för att skriva ut?
Du behöver en skrivare som stöder AirPrint eller ett program som FingerPrint installerat på datorn, som är kopplad till skrivaren.

Jag hittar inte svaret på min fråga här; vem kan jag kontakta?
För frågor gällande support eller apputveckling, vänligen skicka ett e-post till: stefan.nilsson@lumumma.se
För frågor gällande bilder, design eller marknadsföring, vänligen skicka ett e-post till: anna.skold@lumumma.se

Pin It on Pinterest

Share This